YDEEVNEBEKRIVELSE
LAMI limtræ er underlagt nogle af de strengeste kvalitetskontroller
I nedenstående kan du se billeder fra vores prøvelaboratorie, samt læse om de krav vores produkter lever op til.

Kvaliteten

Kvaliteten i vores leverancer er helt central for vores kunder og for vores forretning. LAMI kvaliteten kommer til udtryk på to parametre:

  • Certificeret (DS413/EN386)  EN1408 NA leverandør af limtræ

  • Miljøvenlig produktionsproces

Certificeret leverandør af limtræ

Vores kvalitets certifikat godkender LAMI som leverandør af limtræ til bærende konstruktioner med dokumenteret og sporbar kvalitetskontrol.

Vi gennemfører regelmæssige stikprøve-kontroller i vores laboratorium, hvor vi bl.a. måler på:

  • Træets kvalitet ved leverance fra norske, svenske og finske granskove.

  • Træets bøjningsstyrke under ekstreme forhold

Miljøvenlig produktionsproces

Limtræ er i sig selv et særdeles bæredygtigt og organisk byggemateriale, der bidrager til nedbringelse af CO2 i atmosfæren.

Men vi går også op i den bæredygtige produktions- og forarbejdningsproces med 95 % genbrug og særdeles begrænset produktion af affald. Konkret fylder vi en almindelig ejendomscontainer med affald hver 14. dag.
 

Lami limtræ er produceret så det lever op til  CE-mærkningen, for limtræ.

Limtræ, der indgår som en fast del af bærende konstruktioner i byggeri i Danmark, skal pr. 1. december 2011 være CE-mærket, når det sælges. CE-mærket må kun anvendes på limtræ, der er produceret efter den harmoniserede EU standard EN 14080. Det gælder uanset, om limtræet er fremstillet i Danmark eller importeret.
CE-mærket angiver, at limtræet opfylder en række mindstekrav. Derfor kan det frit sælges overalt på det europæiske marked uden at skulle godkendes i hvert enkelt land.
Derudover kan der være byggetraditioner, som gør, at dimensioner og lignende på importeret standard limtræ ikke passer ind i dansk byggeri. Eksempelvis produceres limtræ i andre lande hyppigt med 45 mm lameller, hvor imod den danske tradition foreskriver 33,3 mm lameller. Anvendelsesklasse 3 (udendørs anvendelse) kræver 33,3 mm lameller.
Disse nationale regler kan du finde på nettet: www.byggevareinfo.dk, www.ebst.dk og på Foreningen af Limtræfabrikanters hjemmeside, www.limtraeforeningen.dk.
Endelig skal du være opmærksom på, at limtræ, du bestiller i udlandet til et bestemt projekt, skal være beregnet efter de danske normer.

 
Cert nr.
Cert. nr. T708

Standard
EN 386:2001
DS 413:2003

Omfang
Limtræ i styrkeklasserne L30, L36 og L40

Gyldighedsperiode
2010-01-01
2013-01-01

At blive certificeret betyder, at virksomheden gennemløber en proces, som afsluttes med, at virksomheden modtager et certifikat fra Dancert A/S som det synlige bevis på, at virksomheden opfylder alle de krav, som er anført på certifikatet (certificering). Dancert A/S kan normalt ikke udstede certifikat på krav, som ikke er indeholdt i et anerkendt kravgrundlag, men mulighederne er alligevel mange.

http://www.dancert.dk/18295
LAMI LIMTRÆ i topkvalitet 

Lami limtræ er produceret så det kan klacificeres L40/GL32
mærket limtræ.
 
Limtræet blev hurtigt en populær og troværdig spiller på det danske byggemarked, og L – mærket var en realitet som kvalitetsstempel underlagt Dansk Ingeniør Forening, kaldet D.I.F., refererende til Boligministeriet.
D.I.F. er nu nedlagt og det velkendte L- mærke er overgået, som registreret varemærke til FLD, hvor man som medlem er berettiget til at bruge det i sin markedsføring, så hold øje med
det.


 
Limtræs leverandør og byggerådgivning | Pilevang 16 | 4690 Haslev | Tlf.: 46190192