Lami har to kernekompetencer og under dem en paraply af delydelser

 
Kerneydelse 1: Produktion af limtræ

Kerneydelse 2: salg af viden om træ og konstruktioner


Hos Lami går vi ikke på kompromis med kvalitet og faglighed.

Vi kan være deltagende igennem hele projektet fra ide til færdigt udført projekt, eller vi kan være en delaktør på de dele af projektet der er brug for i forhold til viden om limtræ og ingeniør beregninger.

Ud over de almindelige limtræsprodukter i nordisk gran fra bæredygtig skovdrift , kan vi arbejde i alle træsorter og har haft mange forskelligartede projekter fra broer i sibirisk lærk, statoli'es hovedsæde i Norge i cedertræ, flagmaster på esplanaden samt bordplader i røget eg, søjler i teak og mahogni.


Kontakt os for yderligere information eller for professionelt tilbud på vores miljø- og klimavenlige limtræsprojekter.
 

    Råd og vejledning

    Dokumenteret kvalitet, hastighed og leveringssikkerhed

    Erfarne medarbejdere og moderne produktionsapparat gør alt muligt
LAMI & HAVESTUER

Vi har igennem årene leveret mange forskellige løsninger og produkter til havestueprojekter.

De ydelser vi har leveret er:
 • Runde og mangekantede søjler i mange forskellige træsorter.
 • Limtræsremme, til at holde spærene.
 • Remme til bjælkelag.
 • Spær til tagkonstruktionen.
Udover delelementerne til havestuer, har vi i flere år leveret præfabrikerede havestuer til private og byggefirmaer.


Når vi indgår i et havestueprojekt sætter vi selvfølgelig kundens ønsker og behov i fokus.
De overvejelser vi typisk yder rådgivining til er:
 
 
 • Indledende projektgranskning og muligheder og arkitektonisk tilpasning.
 • Projektering og dimensionering.
 • Forarbejdning af limtræet.
 • Overfladebehandling af limtræet.
 • Byggeansøgning
Arkitektur
For os er det vigtigt at en havestue tager udgangspunkt i husets eksisterende fremtoning, så den på en smuk og harmonisk måde bliver en helhed med det eksisterende hus og omgivelser.
LIMTRÆ TIL ET OG HALVANDENSPLANS HUSE

Limtræ bliver ofte benyttet til boligbyggeri, på grund af sine gode styrkeegnskaber og en fuldstændig ensartethed .
Man kan dele limtræet op i to grupper.

Konstruktionslimtræ.
Konstruktionslimtræ er typisk søjler og dragerkonstruktioner, benyttet til:

Bærende remme der ligger af på husets mure der følger husets facader, og kan i visse eksmpler være med til at danne en overdækket carport.

Limtræ til komplettering
Komplettering dækker over alt ikke bærende limtræ, det vil sige:

Vinduesplader, lysninger, inddækninger, søjler, bordplader, hylder og vindskeder skåret på mål.
Da man med de øgede krav til isolering ofte har behov for ekstra brede vindskeder kan vi tilbyde sternbrædder og vindskeder skåret på mål i en højde op til 800 mm.
LIMTRÆ I ETAGEBYGGERI

Limtræ er i udlandet ofte benyttet i etagebyggerier helt op til 12 etager, dog ikke i Danmark, da myndighedderne ikke tillader dette.
Alligevel er der bevægelser i retning af at benytte limtræ i etagbyggerier, grundet limtræs styrke og fleksible egenskaber.
Ydermere er limtræ en byggevare der på bundlinjen forurener mindre end mange af dets konkurrerende byggematerialer.
Derfor har vi en stærk tro på at man i fremtien vil benytte træ i en stigende grad, også til etagebyggerier. til glæde for miljøet.

Vi har allerede udført bygninger der bærer præg af en større interesse for at benytte et produkt der nedsætter CO2 udslippet, samt nedsætter byggetiden, da limtræ som udgangspunkt regnes som et brænddrøjt materiale.

Et godt eksempel opå en etage bygning er Roskilde ny Handelsskole.
Her har man forenieget limtræ og traditionelt tømmer med moderne galvaniserede beslag, og herved opnået en slank smuk og bæredygtig løsning, der sagtens kunne skaleres op.

Her er hovedrammer med fri spændvidde på 18 meter udført 200x200mm (8"x 8") i tømmerstokke.
LIMTRÆ & BROER

LAMI har været involveret i flere broprojekter.
En af de mest kendte er gangbroen, ved Villumsesens museum, også kaldet "Den Hvide bro" ved Frederikssund.

Konstruktionen er udført i limtræ, der er overfladebehandlet, så den kan modstå det danske klima.

Broen spænder 70 m.

Den er konstrueret ud fra et hængebrosprincip.

LAMI leverede:
 • Design & Projektering
 • Buer, dragere og gelænder i overfaldebehandlet limtræet af nordisk gran.
 • Bearbejdning
 • Overfladebehandling
 • Levering og montering
 • Jord & Betonarbejder
Limtræs leverandør og byggerådgivning | Pilevang 16 | 4690 Haslev | Tlf.: 46190192